“Stabilirea măsurilor și mijloacelor de prevenire și combatere integrată a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate în spații protejate «

Faza I/2019

Evaluarea stadiului actual al cunoștințelor privind posibilitățile de monitorizare a aparitiei si evoluției, a cunostințelor referitor la soluțiile tehnologice de prevenire a apariției dăunătorului Tuta absoluta și metodele de combatere a acestuia la culturile de tomate în spații protejate
 • Procedura cadru de monitorizare a apariției și evolutiei dăunătorului Tuta absoluta, la culturile de tomate în spații protejate – Procedura este destinată/utilizată de specialiștii din consortiu ca bază de lucru pentru etapele ulterioare ale proiectului;
 • Documentație privind diferitele soluții tehnologice necesare pentru prevenirea migrării/emigrării adulților moliei miniere la culturile de tomate în spații protejate, aceasta reprezentând o baza pentru documentarea specialiștilor interesați;
 • Studiu prospectiv privind stadiul actual al cunostințelor referitor la metodele de combatere a dăunătorului Tuta absoluta, utilizat de specialiștii din consorțiu ca baza documentară pentru elaborarea ulterioară de lucrări științifice.

Faza III/2021

“Optimizarea modelului experimental privind mijloacele de prevenire și combatere integrată a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate în spații protejate”

       În conformitate cu rezultatele prevăzute, s-au  realizat:

Studiu comparativ privind dinamica apariției și evoluției atacului dăunătorului Tuta absoluta în diferite tipuri de spații protejate în condițiile specifice anului 2021;
Studiu de eficacitate biologică a utilizării în complex a unor mijloace biologice (bioproduse pe baza de prădători și biopreparate entomopatogene) asupra dăunătorului Tuta absoluta la cultura de tomate în spații protejate;
Studiu de eficacitate biologică a unor unor PPP în asociere cu mijloace biologice asupra  dăunătorului Tuta absoluta, la cultura de tomate în spații protejate din zona Vidra în condițiile anului 2021;
Studiu de eficacitate biologică a unor unor PPP in asociere cu mijloace biologice asupra dăunătorului Tuta absoluta, la cultura de tomate în spații protejate din zona Cilieni în condițiile anului 2021;
Studiu de eficacitate biologică a unor mijloace biologice și biotehnologiceasupra larvelor dăunătorului Tuta absoluta în spații protejate din zona Stefanesti Arges, în condițiile anului 2021;
Rezultatele obtinute pe parcursul desfasurarii activitatilor propuse au fost diseminate in cadrul a patru manifestari stiintifice internationale si nationale, atat cu participare fizică dar si on-line.

Un numar de 7 lucrari științifice au fost publicate sau acceptate la publicare.

 

Faza II/2020

Evaluarea posibilităților de monitorizare a aparitiei și evolutiei dăunătorului Tuta absoluta, evaluarea preliminară a eficacității unor produse chimice, cu impact redus asupra mediului și selecția unor mijloace biologice si biotehnologice utile pentru controlul populatiilor dăunătorului Tuta absoluta la culturile de tomate în spații protejate.
 • Au fost realizate 3 studii preliminare în condițiile specifice anului 2020:
  • Studiu comparativ privind dinamica apariției și evoluției atacului dăunătorului Tuta absoluta în diferite tipuri de spații protejate;
  • Studiu de eficacitate biologica a unor produse chimice, cu impact redus asupra mediului, asupra adulților, ouălor și larvelor dăunătorului Tuta absoluta  în diferite tipuri de spații protejate;
  • Studiu de eficacitate biologica a unor mijloace biologice și biotehnologice asupra larvelor dăunătorului Tuta absoluta  in conditii de laborator/sub izolator.

Datele obtinuțe sunt de referință pentru publicarea de lucrări științifice de către cercetătorii implicați, în etapele viitoare ale proiectului.

 • De asemenea, a fost dezvoltat site-ul web (www.moliatuta.ro) platforma de diseminare a rezultatelor utilizată pentru transferul informațiilor către beneficiari și creșterea vizibilității rezultatelor cercetării.

Faza IV/2022

“ Verificarea şi demonstrarea modelului experimental privind mijloacele de prevenire și combatere integrată a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate în spații protejate”
Procedura de monitorizare a apariției și de stabilire a evoluției atacului dăunătorului Tuta absoluta în diferite tipuri de spații protejate și câmp  în condițiile specifice anului 2022;
Procedura de control a gazdelor secundare și a samulastrei de solanacee;
Metoda de utilizare în complex a unor mijloace biologice (bioproduse pe baza de prădători și biopreparate entomopatogene experimentale) și biotehnologice pentru controlul dăunătorului Tuta absoluta la cultura de tomate în spații protejate;
3 Secvențe tehnologice de combatere a dăunătorului Tuta absoluta la cultura de tomate în spații protejate;
Metoda de testare a eficacității biologice a unor mijloace biologice și biotehnologice utilizate pentru controlul dăunătorului Tuta absoluta, în condiții semi-controlate de mediu;
Două mese rotunde/întâlniri cu fermierii, producătorii de legume, pentru informarea acestora privind rezultatele obținute în proiect;
4 lucrari științifice prezentate la manifestări științifice internaționale/naționale;
O broșură și 3 lucrări publicate;
4 lucrări științifice în curs de publicate.

De asemenea, a fost adus la zi Site-ul web www.moliatuta.ro/site, cu informații privind rezultatele proiectului si alte noutati in ce priveste daunatorul Tuta absoluta. Site-ul web  reprezintă principalul cadru de diseminare a rezultatelor proiectului și va fi în continuare reactualizat,pentru a răspunde nevoilor de informare a legumicultorilor privind noutățile și soluțiile disponibile pentru controlul speciei Tuta absoluta.