“Stabilirea măsurilor și mijloacelor de prevenire și combatere integrată a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate în spații protejate «

Faza I/2019

Evaluarea stadiului actual al cunoștințelor privind posibilitățile de monitorizare a aparitiei si evoluției, a cunostințelor referitor la soluțiile tehnologice de prevenire a apariției dăunătorului Tuta absoluta și metodele de combatere a acestuia la culturile de tomate în spații protejate
 • Procedura cadru de monitorizare a apariției și evolutiei dăunătorului Tuta absoluta, la culturile de tomate în spații protejate – Procedura este destinată/utilizată de specialiștii din consortiu ca bază de lucru pentru etapele ulterioare ale proiectului;
 • Documentație privind diferitele soluții tehnologice necesare pentru prevenirea migrării/emigrării adulților moliei miniere la culturile de tomate în spații protejate, aceasta reprezentând o baza pentru documentarea specialiștilor interesați;
 • Studiu prospectiv privind stadiul actual al cunostințelor referitor la metodele de combatere a dăunătorului Tuta absoluta, utilizat de specialiștii din consorțiu ca baza documentară pentru elaborarea ulterioară de lucrări științifice.

Faza II/2020

Evaluarea posibilităților de monitorizare a aparitiei și evolutiei dăunătorului Tuta absoluta, evaluarea preliminară a eficacității unor produse chimice, cu impact redus asupra mediului și selecția unor mijloace biologice si biotehnologice utile pentru controlul populatiilor dăunătorului Tuta absoluta la culturile de tomate în spații protejate.
 • Au fost realizate 3 studii preliminare în condițiile specifice anului 2020:
  • Studiu comparativ privind dinamica apariției și evoluției atacului dăunătorului Tuta absoluta în diferite tipuri de spații protejate;
  • Studiu de eficacitate biologica a unor produse chimice, cu impact redus asupra mediului, asupra adulților, ouălor și larvelor dăunătorului Tuta absoluta  în diferite tipuri de spații protejate;
  • Studiu de eficacitate biologica a unor mijloace biologice și biotehnologice asupra larvelor dăunătorului Tuta absoluta  in conditii de laborator/sub izolator.

Datele obtinuțe sunt de referință pentru publicarea de lucrări științifice de către cercetătorii implicați, în etapele viitoare ale proiectului.

 • De asemenea, a fost dezvoltat site-ul web (www.moliatuta.ro) platforma de diseminare a rezultatelor utilizată pentru transferul informațiilor către beneficiari și creșterea vizibilității rezultatelor cercetării.